Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

krzabr
Trybunał konstytucyjny uznał Bankowy tytuł egzekucyjny.
Jest to kolejny cios dla banków w tym roku po aferze frankowej, zmianach prawa upadłościowego i obniżce stóp.

Ciekawe jak zareagują kursy ?

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/bankowy-tytul-egzekucyjny-niezgodny-z,7,0,1762567.html

April 10 2015

krzabr

April 07 2015

krzabr

spolki zagraniczne rr 2014

(DOCX, 711 KB)
Raport z najlepszymi wynikami spółek zagranicznych notowanych na GPW za 2014 rok ;-)

March 26 2015

krzabr

March 19 2015

krzabr
POLWAX pokazał fajne wyniki, najwyraźniej opisywana przeze mnie hossa polimerowa mu sprzyja ;-)


2014 2013 Przychody netto  258 175 241 093 dynamika rdr w % Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 686 24 869 11,3% Zysk (strata) brutto 27 786 24 287 14,4% Zysk (strata) netto 22 409 19 968 12,2% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 761 3 973 951,1% Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 282 -10 655 -59,8% Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 689 7 534 -626,8% Przepływy pieniężne netto, razem -2 210 852 -359,4% Aktywa, razem 124 009 142 143 -12,8% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 571 89 130 -34,3% Zobowiązania długoterminowe 4 821 10 450 -53,9% Zobowiązania krótkoterminowe 48 405 73 897 -34,5% Kapitał własny 65 438 53 013 23,4% Liczba akcji (w szt.) 10 082 375 10 000 000 0,8% Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,24 2 12,0% Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,49 5,3 22,5% Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1 0,4 150,0%

March 18 2015

krzabr
9380 0225 500
Ciekawe rzeczy dzieją się na spółce TFONE po publikacji wyników finansowych.
Pomimo tego że co kwartał są one silnie wzrostowe to następuje silna dystrybucja akcji i realizacja zysków, po czym kurs znów wraca do normy.
Tylko raz od połowy 2013 roku było inaczej.
Dodatkowo kurs walczy z 7zł - niepamiętanymi od 2011 roku ;-)

Historia lubi się powtarzać ;-)

March 10 2015

krzabr

Dla branży transportu drogowego nadchodzą naprawdę trudne dni

March 03 2015

krzabr
Dobre wieści dla rynku NewConnect ;-)

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) – Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w lutym 2015 r. wzrosła o 53,4% r/r i osiągnęła poziom 167,13 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-luty wartość obrotów wzrosła o 30,2% r/r do 304,98 mln zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect w lutym 2015 r. wzrosła o 51,6% względem lutego 2014 r. do poziomu 146,34 mln zł. W okresie styczeń-luty 2015 r. wartość ta wzrosła o 41,1% do 276,55 mln zł. Średnia dzienna liczba transakcji w lutym 2015 r. wyniosła 4,84 tys. transakcji, co oznacza wzrost o 30,6% w porównaniu do lutego 2014 r. W styczniu i lutym odnotowano średnio 4,638 transakcji. Średnia dzienna wartość obrotu wzrosła o 51,6% r/r do 7,32 mln zł w lutym, natomiast w okresie styczeń-luty wzrosła o 44,7% r/r do 6,91 mln zł. (ISBnews)

February 22 2015

krzabr

nc roczne 2014

(DOCX, 1.84 MB)
Ostateczna wersja raportu o najlepszych wynikach za IV kwartał na NewConnect

February 18 2015

krzabr

nc roczne 2014

(DOCX, 1.37 MB)
Poprawka raportu o wnioski czytelników min. branża gier.

February 17 2015

krzabr

nc roczne 2014

(DOCX, 1.17 MB)

February 16 2015

krzabr
Witajcie, jeszcze w tym tygodniu na moim blogu umieszczę podsumowanie sprawozdań Q4 2014 na New Connect ;-)

Stay Tunned ;-)
Tags: NC

February 09 2015

krzabr

Po JSW przyszła kostucha ?

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarzad-JSW-Przez-strajk-mamy-duze-straty-materialne-i-prestizowe-3285401.html

W Listopadzie napisałem artykuł w którym to Krótkie spojrzenie na JSW w którym opisałem dlaczego trzymam krótką pozycję na tej spółce oraz że cała ta zawierucha może skończyć się brakiem pieniędzy w kasie i potrzebą dofinansowania spółki gigaemisją akcjo pokrytą pieniędzmi Skarbu Państwa, w ciągu niecałego roku.

Jak się okazuje ta wizja może już nadejść niebawem.....
W artykule czytamy:

"Utracone na skutek strajku (w stosunku do planu) przychody JSW, od początku roku do końca marca, wynoszą 130 mln zł - poinformował Robert Kozłowski, wiceprezes spółki."

"Poinformował też, że koksownie grupy JSW ograniczyły produkcję o 40-50 proc. i nie realizują dostaw koksu do swoich odbiorców.

Warto tutaj przypomnieć przypadek ArcelorMittal Poland, największego klienta JSW, który był niedawno zmuszony do zamówienia węgla z nowego źródła. Czornik zapytany o ten przypadek stwierdził, że ArcelorMittal raczej nie zrezygnuje z JSW, jednak na pewno dokona przeglądu polityki zakupów i dywersyfikacji dostaw."

"Wiceprezes poinformował, że zrównoważenie budżetu jest warunkiem pozyskania finansowania zewnętrznego. "Pierwszym warunkiem zapewnienia szans na finansowanie zewnętrzne jest zrównoważenie budżetu tego roku. (...) Pierwszym krokiem będą działania w celu pozyskania finansowania na ochronę płynności, czyli raczej finansowanie krótkoterminowe, a dopiero w następnym kroku kwestie ewentualnego pozyskania finansowania długoterminowego. O takiej kolejności działań rozmawiamy z obligatariuszami, w tym o opcji put zapadającej w sierpniu tego roku. Przedstawiliśmy obligatariuszom pakiet propozycji, teraz trudno prowadzić rozmowy, gdy jest strajk" - powiedział Kozłowski."

Cóż coraz piękniej, na szczęście fundamenty są tak słabe że kurs niebawem musi runąć w dół ;-)

January 30 2015

krzabr

January 14 2015

krzabr
8014 c6c8 500

Witajcie, moją uwagę przykuł kurs Kopexu (KPX) - wyrysował się tam klasyczny trójkąt, a zmienność jest mniejsza niż 5%. Wygląda to na dobrą sytuację pod wybicie.

Fundamentalnie spółka wygląda również OK: C/WK 0.31; C/P 0.60; C/Z 7.53

Zadłużenie finansowe netto / EBITDA 1,43

Zadłużenie ogólne 0,24; ROA 3,1% ; Rentowność netto 8%;

Jedyna słabość spółki to spadające przychody – ale nadrabiają to rentownościami; Ekspozycja na KW i JSW jest niewielka; a Zarząd Prezentuje dobry poziom.


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl